Booking huấn luyện viên cá nhân

Tương đối khó để vẽ nên một cách cụ thể một HLV thể hình đạt chuẩn. Nhưng nhìn chung, bạn có thể cân nhắc trên 5 tiêu chí sau để rõ ràng hơn về mẫu HLV mình nên chọn.

Đặt lịch: 0862.180.186

Danh sách trống