Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng tại website tongdaichaybo.vn

Bước 1: Truy cập link website Tổng đài chạy bộ: tongdaichaybo.vn

Bước 2: Đăng nhập website Tổng đài chạy bộ.

Bước 3: Click vào sản phẩm cần mua để thêm vào giỏ hàng. 

Bước 4: Bấm vào Giỏ hàng rồi bấm Thanh toán để chuyển qua bước tiếp theo.

Bước 5: Nhập thông tin đơn hàng.

Bước 6: Nhập mã giảm giá để được khuyến mãi (nếu có).

Bước 7: Bấm chọn Phương thức thanh toán.

Bước 8: Bấm chọn Hoàn tất đơn hàng.